);

Avís Legal i informació sobre les condicions d'ús del lloc web

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. RESPONSABLE DE LES DADES

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN (d’ara endavant, “LA FUNDACIÓ”) amb CIF G08897696 i domicili en C/Comte Borrell, 201-203, entresòl, 08029, Barcelona, és el responsable d’aquest lloc web (www.fcsd.org/es) i de totes les dades recaptades en ell.

LA FUNDACIÓ és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’organització. En aquest sentit, volem garantir-li que estem compromesos amb la protecció de les seves dades pel que hem adoptat les mesures necessàries per a evitar possibles danys o pèrdues de les dades.

Aquesta Política de Privacitat, té per objecte facilitar-li la informació necessària en relació amb el tractament que realitzem de les dades recaptades així com els drets que li assisteixen, en virtut del compliment per part de la FUNDACIÓ del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i altra normativa relativa a la protecció de les dades personals.

Així mateix, li indiquem que LA FUNDACIÓ ha designat a un Delegat de Protecció de Dades (DPD) i que pot contactar amb ell per a qualsevol consulta en aquest sentit, a través del correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org

Entenem que si visita el nostre lloc web, és perquè accepta la present política de privacitat pel que li convidem al fet que la llegeixi detingudament, i en el supòsit de no estar d’acord, no podrà navegar, visitar ni utilitzar el nostre lloc web.

2. QUINES DADES RECOLLIM I PER A QUÈ?

LA FUNDACIÓ recull la IP a través de cookies (veure Política de cookies en el nostre Avís Legal) per a realitzar anàlisis estadístiques i monitoratge del funcionament del lloc web. Aquesta informació es tracta de manera que no es pot identificar a la persona després de la IP i la finalitat és monitorar el correcte funcionament de la pàgina i saber, per exemple, quins productes, serveis, apartats o notícies del lloc web han agradat més.

Durant la navegació a través del lloc web és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto d’aquests.

D’aquesta forma, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comú a tots ells el responsable del tractament, indicat anteriorment, el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com de limitació o oposició al seu tractament, que haurà de formalitzar-se mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada en el punt anterior o a través del correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de la FUNDACIÓ contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d’ells.

La informació que ens facilita quan de forma voluntària emplena algun dels nostres formularis la tractem amb les finalitats i legitimació que indiquem a continuació:

Formulari de Contacte

 • Dades
  Identificatives i de contacte.
 • Finalitats
  Tramitar la consulta /sol·licitud per vostè plantejada.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i / o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades es basa en l’interès legítim per a la tramitació de la seva consulta, així com per a l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquests efectes li hem demanat o en l’interès legítim de supòsits concrets, com per exemple, l´enviament d´informació comercial acompanyada, en cadascuna de les comunicacions, de la possibilitat de retirar el seu consentiment per rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla, que posàvem a la seva disposició i no obstant això, no ha retirat tal consentiment.

Formulari de CV

 • Dades
  Identificatives i de contacte, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques, professionals i de detall d’ocupació.
 • Finalitats
  Tramitar la seva sol·licitud com a participant en els processos de selecció de l’organització.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades se sosté en el consentiment que a aquests efectes li hem sol·licitat en el propi formulari.

Formulari de Jornades i Esdeveniments

 • Dades
  Identificatives i de contacte.
 • Finalitats
  Gestionar l’esdeveniment en el que vostè s’ha inscrit voluntàriament com a participant.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i / o felicitacions nadalenques o similars.
  Es podran captar imatges i / o veu i posteriorment publicar-les en diferents mitjans, sempre amb el previ consentiment dels titulars de les dades.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades està basada en l’execució d’un contracte (Condicions Generals d’inscripció a l’Esdeveniment) i per a la captació i publicació d’imatge i/o veu i l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o en l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari Newsletter

 • Finalitats, Gestionar la Newsletter al qual vostè s’ha subscrit voluntàriament.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació, La base legal per al tractament de les seves dades està basada en l’execució d’un contracte (Bases Legals / Condicions Generals de la Newsletter) i per a l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o en l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari de Formació

 • Finalitats
  Gestionar la inscripció d’alumnes.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari donatiu

 • Finalitats
  Gestionar els donatius que es realitzin.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari soci

 • Finalitats
  Gestionar als socis de l’entitat.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari voluntari

 • Finalitats
  Gestionar als voluntaris de l’entitat.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari compra online

 • Finalitats
  Gestionar la seva sol·licitud de compra.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari Petició cita mèdica

 • Finalitats
  Gestionar la seva sol·licitud de petició de cita.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió de la sol·licitud per vostè plantejada i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari subscripció ABC21

 • Finalitats
  Gestionar la seva sol·licitud d’inscripció.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte (Bases Legals) i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

3. COMUNIQUEM LES DADES A ALGUN TERCER?

La FUNDACIÓ únicament comunicarà dades a tercers quan efectivament estigui legitimat per a tal finalitat, com passa en els següents supòsits:

Obligació legal: Per exemple si resulta necessari facilitar les dades a l’Administració Pública (Administració Tributària o Cossos i Forces de Seguretat).

Execució de contracte: Per exemple, per a la gestió de sorteigs / concursos haurem de comunicar-li dades a tercers amb els que organitzem o col·laborem per a la gestió del sorteig / concurs (per exemple, per enviar el premi).

Consentiment: Per exemple, quan ens hagi donat consentiment per facilitar les seves dades a altres entitats relacionades amb la Fundació.

La FUNDACIÓ té Encarregats del tractament, és a dir, proveïdors que poden accedir a dades per poder prestar el servei contractat, però que únicament accediran a aquestes dades per a les finalitats indicades per La FUNDACIÓ per a la prestació del servei (per exemple, serveis informàtics o de màrqueting ).

4. QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

LA FUNDACIÓ conservarà les seves dades únicament mentre resulti necessari per a la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui el servei o subscripció contractat, o es gestiona el participació en l’esdeveniment o enquesta, la resposta a la seva consulta o el procés de selecció en què participa, i per a la finalitat d’enviament de publicitat, mentre no s’oposi o arrebossat el consentiment per a això, en aquest cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig d’aquests, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció d’aquestes.

5. MESURES DE SEGURETAT

LA FUNDACIÓ ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del website aplicant les mesures de seguretat contemplades en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD) i les derivades de la corresponent anàlisi de riscos.

6. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

LA FUNDACIÓ no realitzaran transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea o amb nivell adequat de protecció de dades declarat per la Comissió Europea.

7. LINKS A ALTRES PÀGINES

La present política de privacitat s’aplica, com li hem informat anteriorment, al nostre lloc web, però li advertim que no és aplicable a altres pàgines a les quals pugui accedir a través d’enllaços a pàgines de tercers, per la qual cosa li instem que llegeixi detingudament les polítiques de privacitat d’aquests altres llocs web als quals accedeixi, fins i tot encara que hagi accedit a aquesta web mitjançant enllaç en el nostre web.

8. DRETS

LA FUNDACIÓ l’informa a continuació dels seus drets i de la manera d’exercitar-los. En aquest sentit, l’informem que li donarem resposta en el termini màxim d’1 mes des que ho rebem:

 • Dret d’accés
  Els titulars de les dades poden sol·licitar informació sobre si tenim dades seves, i en cas afirmatiu, quines dades tenim, per a què els utilitzem, si s’han comunicat a tercers, etc.
 • Dret de rectificació
  Els titulars de les dades poden sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o continguin errors.
 • Dret d’oposició
  Els titulars de les dades poden oposar-se en qualsevol moment al fet que les seves dades personals siguin objecte de tractament.
 • Dret de supressió
  Els titulars de les dades poden sol·licitar la supressió de les seves dades per exemple quan hagi finalitzat la finalitat per a la qual van ser recaptats.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades
  Els titulars de les dades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, i poden sol·licitar que sigui una persona la que prengui tal decisió.
 • Retirar el consentiment
  Els titulars de les dades poden retirar en qualsevol moment, el consentiment que hagin facilitat.
 • Dret a presentar una queixa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
  Si vostè considera que els seus drets han estat vulnerats, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901.100.099, i lloc web www.agpd.es.

9. MENORS

Els nostres llocs web estan dirigits a majors d’edat, per la qual cosa en emplenar qualsevol formulari de recollida de dades del nostre lloc web, Vostè garanteix que és major de 18 anys i serà enterament responsable en aquest sentit. A aquest efecte podrem requerir-li el seu DNI o document acreditatiu equivalent en qualsevol moment. En aquest sentit, animem a pares i tutors al fet que supervisin les activitats electròniques dels seus fills, per exemple, mitjançant l’ús d’eines de control parental que ajuden a proporcionar un entorn electrònic segur per als menors.

10. CONTACTE

Si vol contactar amb nosaltres per a qualsevol assumpte relacionat amb la protecció de dades de caràcter personal, enviï un correu electrònic a protecciondedatos@fcsd.org, al nostre Delegat de Protecció de Dades.

11. ACTUALITZACIONS

Si en el futur es produïssin canvis en la nostra Política de Privacitat que poguessin afectar les seves dades personals li comunicarem aquests canvis, que tindran validesa des del moment en el qual siguin anunciats.

Política de Privacitat actualitzada a data 20 de març de 2019.

Política de Cookies/Galetes

Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació a les pàgines web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, de manera que la FUNDACIÓ informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per identificar el PC de l’usuari permetent reconèixer en les seves pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per no permetre l’ús de cookies en les seves visites al web site.

A la FUNDACIÓ utilitzem cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, què és una galeta, per a què serveix, quina és la seva finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitja.

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l’ús de cookies en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial decret llei 13/2012, del 30 de Març, l’informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web de La FUNDACIÓ (en endavant, el “Lloc Web”) i el motiu del seu ús. Així mateix, LA FUNDACIÓ li informa que en navegar en el Lloc Web vostè està prestant el seu consentiment per a poder utilitzar-les.

Les cookies utilitzades en el nostre lloc web, poden ser pròpies i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l’usuari, així com seguir i analitzar l’activitat que du a terme, amb l’objecte d’introduir millores i prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i personalitzada.

La utilització de les cookies ofereix nombrosos avantatges en la prestació de serveis de la societat de la informació, ja que, entre altres: (i) facilita a l’usuari la navegació en el Lloc Web i l’accés als diferents serveis que ofereix; (Ii) evita a l’usuari configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al Lloc Web; (Iii) afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través del lloc web després del corresponent anàlisi de la informació obtinguda per mitjà de les cookies instal·lades.

No obstant això, pot configurar el seu navegador, acceptant o rebutjant totes les galetes, o bé sel.leccionant aquelles, instal.lació de les quals pugui admetre o no vulgui admetre, seguint un dels següents procediments, i depenent del navegador utilitzat:

 • Google Chrome (al Menú Eines): Configuració> Mostra opcions avançades> Privadesa (Configuració de contingut)> Galetes Més informació: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Microsoft Internet Explorer (al Menú Eines): Opcions d’Internet> Privadesa> Avançada
  Més informació:
  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 • Firefox: Opcions> Privadesa> Galetes
  Més informació: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Safari, iPad i iPhone: Preferències> Privadesa
  Més informació: http://support.apple.com/kb/ph5042

Disponibilitat de la Pàgina

La FUNDACIÓ no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina i als seus Continguts, encara que aquests es trobin actualitzats, encara que desplegarà els seus millors esforços per a, si s´escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, LA FUNDACIÓ no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari final que portin causa d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ.

La FUNDACIÓ exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure´s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, així com al no compliment de l´expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

La FUNDACIÓ no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de LA FUNDACIÓ de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, LA FUNDACIÓ no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), així com als seus fitxers o documents emmagatzemats en el mateix sistema informàtic, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari amb el que ha establert la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Qualitat de la Pàgina

Atès l’entorn dinàmic i canviant tant de la informació com dels serveis que es posen a disposició de l´usuari per mitjà de la Pàgina, LA FUNDACIÓ realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

L’FUNDACIÓ exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari final pugui prendre tot basant-se en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi La Fundació a través de qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

Disponibilitat de los Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. La FUNDACIÓ, no obstant això, queda autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, LA FUNDACIÓ advertirà prèviament la fi o suspensió de la Pàgina.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

La FUNDACIÓ és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida de les mateixes, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.

Durant la navegació a través del web www.fcsd.org/es és possible que es sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l´efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva la recaptació de les mateixes.

D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comuna a tots ells el responsable del tractament: LA FUNDACIÓ domiciliada a C / Comte Borrell, 201-203, entresòl, 08029, Barcelona, ​​així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com de limitació o oposició al seu tractament, s’ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix missatge formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de LA FUNDACIÓ contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran gestionades per la mateixa Fundació en el cas que es contracti qualsevol dels serveis.

D’altra banda, la FUNDACIÓ ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del lloc web www.fcsd.org/es aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades – RGPD).

Jurisdicció

Per a les qüestions vinculades a la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen es sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, ​​renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Legislació aplicable

L´Avís Legal es regeix per la llei Espanyola