);

Som Inclusió

1. Introducció

Som Inclusió és el programa de responsabilitat social corporativa (RSC) que la Fundació Catalana Síndrome de Down posem a l’abast de les institucions i les empreses que han decidit caminar al nostre costat per crear un món on les persones amb discapacitat o vulnerabilitat participin de manera plena en la societat, en igualtat de condicions i oportunitats que la resta de la població. Des de la Fundació estem convençuts del paper de l’empresa com a motor de canvi social i que sou un dels principals actors en la consecució de la inclusiósocial perquè a les vostres mans teniu un dels principals factors d’aquesta inclusió:la feina. Amb aquesta secció volem estimular les empreses i facilitar-vos la tria de la col·laboració que més us convingui, en funció de les necessitats i les possibilitats respectives, conscients que no totes sou iguals, però que totes podeu aportar solidaritat i compromís a la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual.

2. Com podeu col·laborar?

2.1. Integra

2.1.1. Contractació de persones amb discapacitat intel·lectual. La Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social obliga les empreses de més de cinquanta treballadors a reservar almenys un 2% de la plantilla a persones amb discapacitat. Des de la FCSD, us ajudem a fer-ho possible.

2.1.2. Mesures alternatives. La mateixa Llei preveu que les empreses que no poden fer front a aquesta quota de contractació puguin donar compliment a les seves obligacions legals fent una donació a una entitat declarada d’utilitat pública que tingui entre els seus objectius la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat. La FCSD pot ser la destinatària d’aquesta donació.

2.1.3. Patrocina un projecte. La FCSD té vuitserveis destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i fomentar-ne la inclusió social:

 • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
 • Seguiment en l’Etapa Escolar
 • Suport a les Famílies
 • Inclusió Laboral «Col·labora»
 • Oci «Quedem?»
 • Formació d’Adults
 • Suport a la Vida Independent «Me’n vaig a casa»
 • Atenció Terapèutica
 • A més d’aquests serveis, tenim altres activitats o projectes. Com a empresa podeu fer un donatiu i contribuir al funcionament d’algun d’aquests projectes o serveis, o bé a l’activitatgeneral de la Fundació.

2.2. Màrqueting amb causa

2.2.1. Patrocini d’actes de la FCSD. La FCSD organitza durant tot l’any un seguit d’activitats, trobades,actes i jornades —nacionals i internacionals—destinadesa fomentar la investigació, a conscienciar la societat i a proporcionar espais lúdics i de trobada amb les famílies. Podeu patrocinar algun d’aquests actes.

2.2.2. Donació o cessió de materials. La donació de determinat material de la vostra empresa pot suposar per a la FCSD un estalvi econòmic molt important. Ajudar-nos a reduir costos ens permet destinar més recursos als nostres projectes i serveis i, en definitiva, a l’atenció de les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals.

2.2.3. Ofertes i descomptes a socis amics. La FCSD, amb la seva voluntat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, treballa també per aconseguir complicitats amb les empreses i poder oferir descomptes a les famílies, a través del carnet de soci/sòcia.

2.2.4. Compra d’art. Podeu comprar litografies cedides a la Fundació per autors com Antoni Tàpies, Josep Maria Subirachs, Josep Guinovart, Jordi Alumà, etc. o obres dels participants en l’Espai d’Art de la Fundació comara Erik Nistch, Maria Florencia Mariño, Rubén Izquierdo o Mónica Flores.

 

2.3. RSC amb els vostres treballadors i treballadores

2.3.1. Sensibilització del personal a través de canals de comunicació interna Utilitzeu els mitjans de comunicació interns de la vostra empresa per donar a conèixer la Fundació i la seva tasca a favor de les persones amb la síndrome de Down.

2.3.2. Contractació d’una conferència de l’Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta. Podeu contractar una xerrada-conferència de l’Assemblea de Drets Humans de la Fundació, formada per persones amb la síndrome de Down. L’Assemblea té l’objectiu de donar a conèixer la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i sensibilitzar la població respecte la plena inclusió del col·lectiu.

2.3.3. Donatiu compartit o matchinggift. Oferiu als vostres empleats que s’involucrin en la recaptació de donatius a favor d’un projecte de la Fundació i, en saber la quantitat recaptada, dobleu-la. També podeu fer un donatiu si aconsegueixen un repte: una cursa, una passejada solidària, una gimcana, un scaperoom, etc.

2.3.4. Teaming. Teaming és una eina en línia per recaptar fons a través de microdonacions d’un euro al mes. La filosofia de Teaming es basa en la idea quesols, amb un euro, no podem fer massa, però si ens unim podem aconseguir fer realitat grans projectes. Podeu promoure un Teaming entre el vostre personal.

 

2.4. RSC amb clients

2.4.1. Felicitacions de Nadal. Cada any, la Fundació edita una felicitació de Nadal a partir d’una de les obres artístiques realitzades a l’Espai d’Art. Si teniu costum de felicitar les festes als vostres clients, proveïdors o empleats, podeu fer-ho mitjançant la nostra felicitació de Nadal —en paper o digital.

2.4.2. Punt de llibre per Sant Jordi. De la mateixa manera, per Sant Jordi, editem punts de llibrediversos amb les obres artístiques fetes a l’Espai d’Art. Si voleu tenir un detall amb els vostres clients, proveïdors o empleats, podeu fer-ho mitjançant els nostres punts de llibre.

2.4.3. Botiga solidària en línia. Si teniu una botiga en línia podeu fer una donació fixa per cada producte que s’hi vengui o d’un tant per cent sobre el preu de cada producte.

2.4.4. Compartiu l’enllaç al nostre web. Inseriu un enllaç al vostre web o a les vostres xarxes socialsper tal de redirigir els vostres proveïdors i clients al web de la Fundació. També podeu fer una donació per cada clic que es facia l’enllaç.

 

3. Què us podem oferir nosaltres

Des de la Fundació Catalana Síndrome de Down ens comprometem a:

 • Fer difusió i projecció pública de la vostra col·laboració a través del web, les xarxes socials i els materials de comunicació propis i notes de premsa, donant-vos, així, visibilitat i associant la vostra marca als nostres valors.
 • Enviar-vos anualment la memòria econòmica i d’activitats de la FCSD, on es recullen totes les entitats, les empreses i els particulars que col·laboren amb la Fundació d’una manera o una altra.
 • Conèixer de primera mà el projecte en què col·laboreu, ja sigui visitant-nos o establint-hi algun altre tipus de relació directa.
 • Convidar-vos a participar als actes socials organitzats per la Fundació.
 • Enviar-vos el diploma i el distintiu Som Inclusió, que podreu utilitzar per donar a conèixer la vostra col·laboració amb la Fundació.

 

4. Beneficis per a les empreses

La responsabilitat social corporativa és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès per mitjà d’una implicació voluntària i solidària, més enllà del que estableix la legislació vigent, que genera beneficis per a les empreses, com ara:

 • Augmenta la motivació i la fidelitat dels treballadors, així com el seu grau de compromís, en sentir-se partícips de projectes que van més enllà dels assoliments comercials.
 • Incrementa la satisfacció i la lleialtat dels clients, que en nombroses ocasions també col·laboren amb els mateixos projectes.
 • Millora la imatge pública de l’empresa i la seva reputació.
 • Aporta a l’empresa un valor diferencial i capta l’atenció de nous talents que valoren les companyies socialment compromeses que promouen la solidaritat, la multiculturalitat i la diversitat.
 • I, a més, millora i fomenta les relacions de l’empresa amb el seu entorn.
 • I, per acabar, volem posar de relleu la satisfacció de contribuir a la millora de la qualitat
  de vida de les persones amb discapacitat i a una societat més inclusiva.

 

5. Avantatges fiscals

La vostra aportació, a més de contribuir a la construcció d’una societat més inclusiva, desgrava un 35% en la quota de l’impost de societats, i un 40% a partir del tercer any (tal com estableix la Llei 49/2002, que regula els incentius fiscals per als convenis de col·laboració empresarial).

Des de la FCSD, us facilitarem un certificat de donació per tal que pugueu desgravar l’aportació efectuada.

 

Contacte

Si decidiu formar part de Som Inclusió envieu-nos un correu a general@fcsd.org