);

Atenció Terapèutica

Servei creat l’any 2005 per respondre a la demanda d’atenció psicològica, logopèdia, fisioteràpia i neuropsicologia. S’adreça a persones amb tot tipus de discapacitat intel·lectual i a les seves famílies.

El Servei ofereix consultes puntuals, exploracions diagnòstiques, tractaments, seguiment i assessorament a famílies i professionals.

Població atesa
 • Infants, joves i adults amb la Síndrome de Down (SD)
 • Infants, joves i adults amb d’altres Discapacitats Intel·lectuals (DI), i/o certificat de disminució
 • Membres de les seves famílies
 • Cuidadors i altres professionals que atenen al pacient
Àrees d’intervenció

El Servei d’Atenció Terapèutica intervé en les següents àrees: Psicologia, Neuropsicologia, Psiquiatria, Llenguatge i Fisioteràpia.

Psicologia

Detecció i tractament de problemes relacionats amb la salut mental i el benestar emocional de les persones, mitjançant:

 • Intervenció individual:
  • Atenció a qualsevol tipus de consulta
  • Psicodiagnòstic (Diagnòstic dual): entrevistes, tests, valoració i proposta
  • Tractament psicoterapèutic individual
  • Suport familiar: intervenció amb pares, germans i cuidadors
  • Seguiment de casos
  • Assessorament
  • Visita conjunta de dos tècnics del servei (psicología, logopedia i/o fisioteràpia) per tal de garantir una atenció més integral, amb una doble mirada i també per poder assessorar i donar pautes a les famílies des d’un punt de vista global.
 • Intervenció en grups:
  • Grups terapèutics de pares i/o germans de persones amb discapacitat: espai, conduit per un terapeuta, pensat per l’intercanvi de vivències personals i punts de vista de cadascun dels assistents, per tal d’abordar i elaborar els conflictes, i les inquietuds derivades de la discapacitat del fill o germà.
  • Grup d’habilitats personals, format per persones amb discapacitat intel·lectual i dificultats emocionals, a partir dels 16 anys d’edat, per a treballar el coneixement i l’acceptació d’un mateix, l’adquisició d’estratègies de relació i la preparació per a la vida adulta i la inclusió social.
  • Grups de Patologia Dual, composats per nens amb la síndrome de Down que, a més a més presenten un trastorn del desenvolupament i/o dificultats en la relació i la comunicació. Espai de tractament terapèutic en grups reduïts on es treballa la interacció amb l’altre a través del joc compartit.
Neuropsicologia

Detecció precoç, seguiment i tractament d’aquells trastorns cognitius causats per una lesió o per l’aparició d’una malaltia de tipus neurodegeneratiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Consta de:

 • Visites personalitzades
 • Assessorament
 • Realització de proves
 • Programa de Psicoestimulació
Psiquiatria

Detecció, diagnòstic dual i tractament farmacològic dels trastorns psiquiàtrics.

Llenguatge

Detecció i tractament de problemes i/o dificultats relacionats amb el llenguatge i la comunicació, per tal d’afavorir i millorar la comunicació en tots els àmbits

 • Intervenció logopèdica individual:
  Valoració, diagnòstic i tractament de les patologies del llenguatge per a persones amb la SD o altres DI. Intervenció en grups.
 • Grup d’habilitats comunicatives:
  Adreçat a persones amb la síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals, a partir de 16 anys, que volen millorar les seves habilitats comunicatives. S’incideix en aquells aspectes del llenguatge i de la comunicació que afavoreixen el seu desenvolupament i el progrés en el seu ús. L’objectiu principal és l’adquisicióde recursos per millorar les habilitats comunicatives afavorint l’ampliació dels coneixements necessaris per poder funcionar adequadament en el context social real.
Fisioteràpia

Assessorament, valoració, diagnòstic i tractament del retard en el desenvolupament, els desordres de moviment i les inhabilitats.

Tractament de problemes físics causats per alteracions:

 • Neuromusculars
 • Musculosquelètiques
 • Cardiovasculars/respiratòries

L’atenció es realitzarà individualitzada o en petits grups, segons les necessitats.

Informació imprescindible

Contacte
Sra. Reyes Alcoverro
T (+34) 932 157 423 (Ext. 1)
sat@fcsd.org
Horari d’atenció al públic
Dimarts i dimecres, de 9 a 20h
Dijous, de 9 a 17h
Divendres, de 9 a 14h
Visites concertades
Informació del servei
Descarregar fullet (PDF)
Composició de l’equip:
 • Psicòlegs clínics
 • Pedagog
 • Logopeda
 • Fisioterapeuta
 • Mestra especialitzada en pedagogia terapèutica
 • Psiquiatre
 • Neuropsicòleg
Amb el suport de: