);

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Servei creat l’any 1984, especialitzat en la consulta, el diagnòstic i el tractament de la població infantil, des del moment de la concepció fins als 6 anys, que presenti algun trastorn en el seu desenvolupament o risc de patir-ne, per causa orgànica, psicològica i/o social.

És un servei públic i gratuït integrat en el Sistema Català de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que presta la seva atenció a les famílies que resideixen als següents barris de Barcelona:

Esquerra de l'Eixample

Sant Antoni

Sant Gervasi

Tres Torres

Putget-Farró

Serveis que oferim

\

Acollida, orientació, informació i assessorament de consultes sobre primera infancia (0-6 anys)

\

Diagnòstic i tractament interdisciplinar

\

Atenció terapèutica interdisciplinaria

\

Coordinació amb els serveis sanitaris, educatius i socials de la zona d’actuació

\

Promoció d’activitats de formació, investigació i docència

Informació imprescindible

Contacte
T (+34) 932 157 423 (Ext. 2)
cdiap@fcsd.org
Horari d’atenció al públic
De dilluns a dijous, de 9 a 20h
Divendres, de 9 a 15h
Visites concertades
Informació del servei
Descarregar fullet (PDF)
Adreçat a
Població infantil de 0-6 anys