);

Infants i Joves amb la SD

Servei creat l’any 1986 amb l’objectiu de contribuir a la millora de les condicions socials, educatives i psicològiques del procés d’inclusió escolar, en el període d’escolarització infantil, primària i secundària de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals

El servei intervé i col·labora amb les diverses parts implicades en el procés: infant i adolescent amb síndrome de Down, la família, el centre docent i altres agents de la comunitat educativa.

El SSEE té la voluntat de donar resposta a les noves demandes que proposin pares i professionals i, per tant, està en constant adaptació, com pot ser en l’ús de les noves tecnologies, la creació de recursos didàctics o la posta en marxa de nous grups tant de l’àmbit de psicopedagogia com logopèdic.

Atenció directa a l’infant i a l’adolescent amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals

El SSEE organitza la seva intervenció basant-se en el grup  com a recurs  específic   i com  a instrument d’intervenció terapèutica  en el procés de maduració i inclusió. Aquests grup faciliten el marc idoni per al reconeixement i l’acceptació de la discapacitat, fet que possibilita la construcció de la pròpia identitat.

La intervenció es realitza a les instal·lacions de la Fundació i periòdicament als centres educatius on estan matriculats els infants i joves per treballar conjuntament  amb els mestres i professors de cada infant i adolescent. També es fa un seguiment a l’escola i  entrevistes amb la família.

El Servei forma part de la Plataforma per l’Escola Inclusiva i de la Red Nacional de Educación de Down España.

Avantatges pels Socis Amics: Si ja participeu en una altra activitat del Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar, se us aplicarà un 7% de descompte de les quotes.

 •  Juguem i aprenem 

Objectius: Desenvolupar la comunicació i el llenguatge, fomentar la creativitat i la imaginació mitjançant el joc simbòlic, reforçar alguns dels aprenentatges funcionals que millorin l’autonomia.

 • Relació i comunicació

Objectius: Afavorir el coneixement i acceptació de la pròpia situació personal, potenciar l’autoestima i maduresa emocional, desenvolupar competències comunicatives i relacionals, adquirir hàbits d’autonomia personal i habilitats socials.

 • Ens fem grans

Objectius: creació de la pròpia identitat, autoconeixement i foment personal, promoure les habilitats socials, l’autonomia personal, el coneixement dels referents d’acord amb l’edat cronològica i interioritzar aprenentatges funcionals.

 • Joc i relació

Grups adreçats  als nens/es que presenten una  dificultat o trastorn afegit en  l’àmbit de la relació i la comunicació  i/o de la conducta i que requereixen un treball psicològic específic.

Objectius: Desenvolupar la consciència corporal i la integració de les vivències a nivell emocional i sensoperceptiu, treballar la intenció comunicativa i el desenvolupament de les habilitats comunicatives, afavorir el procés de simbolització a través del joc i la representació gràfica, afavorir l’experiència motriu i relacional del nen/a través de les interaccions grupals.

 • Llenguatge i comunicació

Es realitza en parella.

Atenció a les dificultats de llenguatge, parla i comunicació.Seguiment escolar logopèdic  en nens/es en edat escolar.

Objectius: afavorir el desenvolupament de les capacitats comunicatives i lingüístiques, el desenvolupament global, les relacions interpersonals i la integració escolar i social.

Cal concertar visita informativa amb la referent del mètode.

PROJECTE LECTOESCRIPTURA 21

La lectura és a la base de qualsevol aprenentatge escolar i, per això, té una importància cabdal per a l’èxit acadèmic.

 • Taller de Bon Départ 
  El Bon Départ és un mètode plurisensorial d’origen francès que utilitza els aspectes auditiu, visual i motriu per desenvolupar i millorar les funcions cognitives. De forma general, està destinat als alumnes que estan iniciant l’aprenentatge de la lectoescriptura. Es treballa a partir del ritme musical, la visualització, la motricitat, l’orientació en l’espai i la reproducció gràfica.
 • Glifing
  Mètode que consisteix a la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) per aplicar un programa d’entrenament de la lectura basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica, permeten a les persones amb problemes lectors entrenar de manera intensiva i amena alhora.

En tots dos mètodes és bàsica una valoració prèvia del especialista per tal de poder orientar a la família.

© Marc Rovira / Diari ARA

Atenció indirecta

Aquestes activitats van dirigides a tota la comunitat educativa per donar resposta als aspectes de formació i sensibilització.

 • Xerrades als claustres dels centres educatius
 • Assessoraments a qualsevol agent de la comunitat educativa
 •  Activitats de sensibilització als companys dels infants i joves amb la síndrome de Down a través d’activitats com el conta-contes o xerrades de Conscienciació a càrrec de l’Assemblea de Drets Humans de la Fundació.

 • Formació als professionals de l’àmbit de l’educació: Aula Oberta, conferències monogràfiques.
 • Recursos educatiusl’objectiu d’aquest espai és donar resposta a les necessitats de materials educatius específics i adequats per als infants i adults amb la síndrome de Down col·laborant amb les famílies i les escoles per poder ajudar a la millora de la seva atenció educativa.

 

Atenció a famílies

Conjuntament amb el Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació, el SSEE realitza les següents actuacions:

 • Acollides i orientacions a les famílies que s’acosten per primera vegada al SSEE.
 • Entrevistes periòdiques de caràcter individual entre el professional de referència i les famílies.
 • Grups de pares.
 • Treball amb germans.

Informació imprescindible

Contacte
T (+34) 932 157 423
seguiment@fcsd.org
Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 20h
Visites concertades
Adreçat a
Infants i adolescents amb síndrome de Down o altres discapacitat intel·lectual

Amb el suport de: