);

Servei de vida independent «Me'n vaig a casa»

Des de l’any 2000 el Servei de Vida Independent “Me’n vaig a casa” vol promocionar l’autonomia personal i la inserció social de la persona en situació de discapacitat intel·lectual fent possible l’oportunitat de decidir on, com i amb qui vol viure.

Oferim els suports personals i el seguiment proper d’un equip de professionals per a que la persona gestioni les activitats de la vida diària (AVD) a casa seva i a la comunitat, en condicions de benestar i seguretat.

El servei està acreditat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, com una prestació social reconeguda.

Objectius del servei

El servei dissenya, planifica i proveeix els suports individualitzats que la persona requereixi a casa seva i a la comunitat, amb l’objectiu de:

 • Oferir els suports que facilitin l’autonomia en les AVD: la salut, la casa, els diners, etc.
 • Promoure que la persona prengui les seves decisions vitals amb suport.
 • Garantir l’accés i la participació a la comunitat.
 • Mediar amb els entorns i els referents naturals de la persona.
 • Procurar la màxima qualitat de vida.
 

El procés (metodologia)
 1. Entrevistes amb la persona interessada, la seva família i altres referents per tenir una primera idea dels desitjos i possibilitats.
 2. Creació del Cercle de Relacions i establiment de les reunions periòdiques de seguiment i adaptació del suport.
 3. Estudi de la situació per orientar, elaborar i acordar amb la persona interessada i el seu Cercle de Relacions un Pla d’Atenció Personal (PAP).
 4. Planificació dels Suports Intensius Pedagògics per facilitar els preparatius i l’adaptació inicials.
 

L’habitatge

Serà de titularitat personal, per tant l’usuari n’és el propietari o llogater i les despeses de manteniment (electricitat, aigua…) aniran al seu càrrec.

 

El Cercle de Relacions

Format pel grup de persones més properes i significatives per l’usuari, que vetllen perquè les decisions que es prenguin i que es duguin a terme s’adaptin durant tot el procés als desitjos i necessitats de la persona interessada.

Informació imprescindible

Contacte
T (+34) 932 157 423 (Ext. 0)
vidaindependent@fcsd.org
Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 20h
Visites concertades
Informació del servei
Descarregar fullet (PDF)
Composició de l’equip
 • Pedagog – Director de l’àrea d’adults
 • Educador/a social – Coordinadors del servei
 • Treballadora social
 • Equip de suport (auxiliars tècnics educatius)
Urgències

Tots els usuaruis disposen al seu domicili del Servei de TeleAssistència 24h per tal de poder atendre qualsevol urgència que es pugui produir.

Va adreçat a
Persones en situació de discapacitat intel·lectual, de tots els municipis de la província de Barcelona, de 18 a 65 anys, d’ambdós sexes i amb grau de dependència igual o inferior a Grau I, que viuen o volen viure de manera independent.

Certificat de qualitat

Des de l’any 2011, el Servei de Vida Independent “Me’n vaig a casa” compta amb el certificat de qualitat. L’actual certificació és la norma ISO 9001:2015.