);

Història

 • S’aprova per unanimitat, a les Corts Generals, la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI), impulsada per Ramon Trias Fargas, president de la Comissió redactora i cofundador de la FCSD.
 • El 30 de març es constitueix la FCSD. És declarada d’utilitat pública el 24 d’octubre.
 • Creació d’un Servei General d’Informació i Atenció a la Persona amb SD.
 • Creació del Servei d’Estimulació Precoç (més endavant Servei d’Atenció Primerenca-SAP), acreditat pel Child Development and Mental Retardation Center, de la Washington University.
 • Inauguració del Centre de Documentació Begoña Raventós (CDBR), especialitzat en SD i ampliat a tot tipus de discapacitat.
 • El Departament de Sanitat i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya crea el Programa Sectorial d’Estimulació Precoç, que inclou el SAP de la FCSD. A partir d’aquest moment s’atenen infants amb altres discapacitats.
 • I Jornades Internacionals sobre la SD: «Estat de la qüestió. Avenços mèdics i psicopedagògics». Biennals.
 • Concert de Victòria de los Ángeles, acompanyada al piano per Alicia de Larrocha. Basílica de Santa Maria del Mar.
 • Elaboració del primer «Programa de salut preventiu per a persones amb SD» d’Espanya, inspirat en el Down Syndrome Checklist de M. Coleman i P. T. Rogers. Cobreix 12 especialitats. Actualment en són 19.
 • Creació del Servei de Seguiment per a infants amb SD integrats en escoles ordinàries.
 • Neix Síndrome de Down, Treballs i Resums Científics per a Professionals, primer butlletí quadrimestral i gratuït per a pediatres de Catalunya, traducció al català de Papers and Abstracts for Professionals.
 • Primer curs de postgrau d’Especialització en Psicopatologia Infantil: estudi i tractament, organitzat conjuntament amb la Universitat de Barcelona (UB). Realitzat fins l’any 1990.
 • Primers Grups de pares.
 • La FCSD és membre fundador de l’European Down Syndrome Association (EDSA).
 • Creació del Centre Mèdic Down (CMD), avalat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Inauguració d’una ludoteca especialitzadaFins l’any 1997.
 • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya autoritza el Servei de Seguiment, que es denominarà Servei de Seguiment i Suport Psicopedagògic, per als Cicles Inicial i Mitjà. Mitjançant teràpies de grup específiques per a nens i nenes amb la SD, es treballen aspectes com la identitat, el joc simbòlic, la comunicació, la relació amb l’altre i l’autonomia. L’any 1991 amplia la seva atenció fins al Cicle Superior, i es denomina Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar.
 • I Jornades Internacionals sobre la SD: «El nen en edat escolar. Avenços mèdics i psicopedagògics».
 • Premi INSERSO de fotografia al conjunt de fotografies Integració en l’Esport.
 • Creació del Programa d’Autonomia Jove.
 • Primer cicle de conferències trimestrals, per a pares i professionals, sobre temes sanitaris i psicopedagògics.
 • Creació d’un Centre de Recursos per potenciar la informació, la formació permanent, la investigació i la seva difusió.
 • Integració del  CDBR en la Coordinadora de Documentació Biomèdica de Barcelona.
 • El butlletí Síndrome de Down. Treballs i Resums Científics per a Professionals inclou articles externs i de professionals del CMD. Neix la seva edició en castellà sota el títol Síndrome de Down, Artículos y Resúmenes Científicos; la reben tots els pediatres d’Espanya.
 • Concert de l’Orquestra Ciutat de Barcelona i Trio Zingara, sota la direcció del M. Hble. Edward Heath. Palau de la Música Catalana
 • S’impulsa la creació del primer programa d’integració laboral per a joves amb SD, «Projecte Aura».
 • I Premi Biennal d’Investigació Ramon Trias Fargas.
 • III Jornades Internacionals sobre la SD: «L’adolescent i el jove. Avenços mèdics i psicopedagògics».
 • Aula Oberta I. Espai d’intercanvi entre mestres d’alumnes amb la SD integrats a l’escola ordinària.
 • El curs de postgrau amplia la seva durada de 45 h a 2 anys.
 • Concert d’orgue a càrrec de David Dobson, Parròquia Santa Maria de Gràcia.
 • Concert en memòria de Ramon Trias Fargas, amb Victòria de los Ángeles, Manuel García Morante, Alberto Lysy i Jeremy Menuhin. Palau de la Música Catalana.
 • Aula Oberta II. Neix com a reforç i ampliació de l’Aula Oberta I. Ambdues s’unifiquen l’any 1998.
 • IV Jornades Internacionals sobre la SD: «Per arribar a ser una persona autònoma».
 • Creu de Sant Jordi a Montserrat Trueta, presidenta del Patronat de la FCSD, «per la seva gran tasca envers la integració social de les persones amb discapacitat».
 • El curs de postgrau esdevé el Màster en Atenció Primerenca, reconegut per la UB.
 • Liverpool Oratorio, de Paul McCartney i Carl Davis, amb la Royal Liveerpool Philharmonic Orchestra and Choirs. Paulau Sant Jordi.
 • Premi Relacions Públiques Catalunya 92 «per les seves accions en el camp de la imatge i la comunicació».
 • «La Marató» de TV3, programa solidari en què es recapten fons per a «obtenir més coneixements de la disfunció del cromosoma 21 i prevenir i pal·liar els efectes produïts per l’excés de material genètic».
 • Jornades Internacionals sobre la SD: «La relació amb l’altre en la construcció de la identitat. Avenços mèdics i psicopedagògics».
 • X Aniversari. Conferència magistral «Educació per a tots en el 2000» a càrrec de Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO.
 • S’inicien els 10 projectes de recerca finançats gràcies a la recaptació obtinguda en «La Marató» de TV3.
 • II Màster en Atenció Primerenca.
 • VI Jornades Internacionals sobre la SD: «Procés cap a la vida adulta de les persones amb la SD».
 • Creació del Servei d’Integració Laboral «Col·labora» per a la inserció laboral, mitjançat suport natural, de les persones amb discapacitat intel·lectual en l’empresa ordinària.
 • Primers Grups de germans.
 • Creació de la nostra pàgina webamb domini propi a partir de 1999: www.fcsd.org.
 • La revista Síndrome de Down, Articles i Resums Científics per a Professionals inicia una nova etapa i passa a denominar-se SD-DS. Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down. Quadrimestral i gratuïta, s’edita en castellà, català i anglès. Accessible en format digital a www.fcsd.org a partir de l’any 2002.
 • I International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome, que presenta els resultats dels projectes de recerca finançats gràcies a «La Marató» de TV3. Cal destacar: mapes gènics de les diferents regions del cromosoma 21 i informatització de les 1200 històries clíniques que en aquest moment conformen la base de dades del CMD, que en l’actualitat són més de 2100.
 • El SAP esdevé concertat i gratuït.
 • Conclusió oficial dels projectes finançats gràcies a la Marató de TV3.
 • Elaboració de les «Taules de creixement i pes, específiques per a infants espanyols amb la SD» (amb dades extretes a partir de la base de dades del CMD), eina que avui utilitzen la majoria de pediatres espanyols.
 • XV Aniversari. Conferència commemorativa «El procés de desenvolupament i envelliment de la persona amb SD» impartida pel Professor Ira Lott, University of Califòrnia, Irvine.
 • Creació del Servei de Preparació i Habilitats Socials «PAS», que incorpora el Programa d’Autonomia Jove per a desenvolupar les competències socials, promocionant i fomentant activitats d’oci. Des de l’any 2001 atén persones amb altres discapacitats intel·lectuals.
 • SD-DS. Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down s’indexa a EMBASE/Excerpta Medica i a l’Índice Médico Español (IME).
 • VII Jornades Internacionals sobre la SD: «Arribar a ser adult».
 • Creació del Servei de Vida Independent «Me’n vaig a casa». La persona amb discapacitat tria on i amb qui vol viure. La FCSD organitza el suport necessari per realitzar el Pla d’Atenció Personal, elaborat amb la persona, i l’ajuda a establir, o mantenir, els vincles i relacions amb el seu entorn social.
 • El SAP passa a denominar-se CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca).
 • I Concurs Treball de Recerca sobre la Persona amb la Síndrome de Down, adreçat a alumnes de 2n de Batxillerat de les escoles de Catalunya.
 • El CDBR és incorporat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).
 • II International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome i reunió del Down Syndrome Medical Interest Group (DSMIG).
 • Premi Extraordinari de la I Edició dels Premis Catalunya d’Educació, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, «per la intensa tasca i dedicació excepcional en favor de la integració socio-escolar de nens i nenes amb la síndrome de Down».
 • El Servei d’Integració Laboral obté el certificat de qualitat ISO 9001:2000Es renova anualment.
 • VIII Jornades Internacionals sobre la SD: «Construint el futur. Interrogants d’avui. Respostes pel demà».
 • XX Aniversari. Conferència magistral «Drets Humans al segle XXI», impartida per Rigoberta Menchú Tum, Premi Nobel de la Pau.
 • Medalla d’Honor del Parlament, categoria or, a Montserrat Trueta per «el seu treball en la millora de la qualitat de vida de les persones amb SD i per la seva contribució a la integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual».
 • III International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome i reunió del Down Syndrome Medical Interest Group (DSMIG).
 • El Servei de Preparació i Habilitats Socials «PAS» es divideix en dos: el Servei de Formació d’Adults i el Servei d’Oci «Quedem?».
 • El Servei d’Atenció Terapèutica es consolida com a prestació transversal.
 • SD-DS. Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down s’indexa en l’Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS).
 • Premi Solidari de la III Edició dels Premis Llongueras de Moda i Imatge, per ésser «l’entitat que més ha contribuït a solucionar algun dels problemes socials a Espanya durant el 2005».
 • I Trobada Anual d’Usuaris i Famílies de la Fundació.
 • IX Jornades Internacionals sobre la SD: «Cap a la tercera edat: reptes i esperances».
 • XX Aniversari del CMD. Gala benèfica «Somnis solidaris al Liceu».
 • El Servei d’Atenció a les Famílies es consolida com a prestació transversal.
 • Medalla d’or de Cruz Roja Española, en reconeixement «a la tasca que desenvolupa en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual».
 • Gala Somnis Solidaris al Liceu, amb Paloma Berganza, Lluís Claret i El Tricicle. Gran Teatre del Liceu.
 • X Aniversari del Servei de Suport a la Vida Independent.
 • Premio Reina Sofía de Prevención de la Discapacidad «pels treballs de l’equip del Centre Mèdic Down, adreçats a donar resposta mèdica a la realitat que viuen les famílies amb persones amb la síndrome de Down, a partir de la investigació biomèdica, desenvolupament assistencial, difusió i divulgació mèdica, amb el resultat d’una integració social i laboral certa».
 • Jornada Internacional Commemorativa: «Vida independent: el dret a decidir»SD-DS. Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down, s’indexa a Scopus.
 • L’Institut Català de la Salut incorpora les «Taules de creixement» en la història clínica informatitzada i en l’estació de treball dels professionals d’atenció primària.
 • Neix «Protagonistes», primer grup format per joves autogestors.
 • El Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar amplia la seva atenció amb activitats per a infants d’entre 3 i 6 anys.
 • Premi Lectura Fàcil, apartat Estímul a la Continuïtat, de l’Associació Lectura Fàcil, pel Club de Lectura de la Fundació.
 • El CDIAP i el Servei de Suport a la Vida Independent obtenen el certificat ISO 2001:2008.
 • Nova web, amb criteri 2.0, accessible per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Llançament d’EXIT21, el primer bloc coordinat i escrit per persones amb DI.
 • Creació del grup d’autogestors «Benvinguts a casa».
 • XXV Aniversari del Centre Mèdic Down.
 • Premi «Ramon de Teserach», que atorga l’Acadèmica de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, per la tasca del Centre Mèdic Down en la promoció de la salut.
 • XII Premi de Solidaritat Xavier Fàbrega.
 • El Centre Mèdic Down crea la Unitat de síndrome de Down i malatia d’Alzheimer.
 • I Cicle de conferències dirigides a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Concert Tots som un sota el mateix sol, amb Malik Bledoos & Dems Pimps. Sala Apolo.
 • XXV ANIVERSARI del Servei d’Oci «Quedem?».
 • Iniciem un pla transversal de capacitació en drets humans.
 • Placa al Treball del President Macià, de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement «a la tasca realitzada en matèria d’inclusió laboral pel Servei d’Integració Laboral Col·labora».
 • XII Jornades Internacionals sobre la síndrome de Down: 30 anys i un gran futur!
 • XXX Aniversari de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
 • XVI Jornades Internacionals Darcelona Down: «Discapacitat i deteriorament cognitiu en la persona amb la síndrome de Down. Del naixement a la vellesa»
 • Creació de l’Assemblea de Drets Humans.
 • Integració funcional de la Unitat SD i MA al Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Primera oferta de formacions a les universitats (UPF i UB).
 • XX Aniversari del Servei d’Inserció Laboral «Col·labora».
 • Elecció de Montserrat Vilarrasa, membre de l’Assemblea, com a representant de les persones amb discapacitat al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).
 • Inauguració de la Unitat Alzheimer-Down al Pavelló Santa Victòria, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • XXX Aniversari del CMBD.
 • XVII Jornades Internacionals Barcelona Down: «L’infant i la seva família: noves realitats, noves respostes».
 • El Concurs Treball de Recerca sobre la Persona amb SD esdevé Concurs Treball de Recerca Josep Maria Jarque sobre la persona amb SD.
 • Premis Alzheimer 2017, Modalitat Social, de la Societat Espanyola de Neurologia.
 • Publicació del llibre d’estil d’ÈXIT21 per tractar la discapacitat als mitjans.
 • Mor Montserrat Trueta, fundadora i presidenta de la FCSD.
 • L’Assemblea de DH de la FCSD canvia el seu nom per Assemblea de DH Montserrat Trueta.
 • XXXV Aniversari de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
 • Concert La celebració de la vida, in memoriam Montserrat Trueta, amb Jordi Savall, Orpheus XXI, Judit Nedderman i Ferran Savall. Basílica de Santa Maria del Mar.

 • I Edició del Montserrat Trueta Outstanding Career Award en col·laboració amb la T21 Research Society.

 • Signatura de l’acord de col·laboració entre l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i la Fundació Catalana Síndrome de Down, per a l’atenció a les persones amb la síndrome de Down en edat pediàtrica.

 • El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va concedir en el marc dels Premis Civisme en la modalitat de Ciutadania i Virtut Civil una menció honorífica a la FCSD per haver possibilitat que Montserrat Vilarrassa, membre de l’Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta i vocal del Consell Rector de l’IMPD, hagi pogut desenvolupar una carrera d’activisme internacional en defensa dels drets de les persones en situació de discapacitat intel·lectual.